Disposa de les màquines i els utensilis necessaris perquè el treball es realitzi en el mínim temps i que la seva qualitat sigui òptima.

QdS sl, com empresa de serveis, té especial preocupació en la selecció del seu personal, part fonamental i bàsica en l'organigrama de qualsevol activitat empresarial i que en definitiva és el que dóna la veritable dimensió de la nostra companyia.

Per a plantar cara a qualsevol eventualitat intrínseca a la pròpia activitat laboral, QdS S.L., disposa d'una pòlissa de responsabilitat civil amb la companyia de segurs OCASO, per valor de 167.454'48€, que cobreix tant els danys produïts a coses com els personals, ocorreguts com a conseqüència del treball realitzat.

Tots els nostres treballadors estan assegurats a FIMAC, Mútua Patronal d'accidents de treball. A més, la nostra companyia, supleix tot el personal, tant per vacances, com per malaltia o accident, i així els garanteix en tot moment, la millor qualitat de servei. Si precisen qualsevol aclariment, no dubtin en contactar amb nosaltres.